VIOL 3 Seminarie: Integrationsanpassningar med Stora Enso Skog fredag den 13/5 kl 09:00 - 10:30

Integrationsmönster i VIOL 3 - hör hur Stora Enso Skog har valt att anpassa och tillämpa detta  i sin systemflora.

Övergången från VIOL 2 till VIOL 3 innebär en del förändringar i struktur och meddelandehantering mellan Biometria och dess kundorganisationer. Stora Enso berättar hur det har påverkat deras interna system och hur de har anpassat sina integrationer inför VIOL 3. Presentationen kommer att ge en översikt över Stora Ensos systemuppsättning och integrationer, följt av konkreta exempel på meddelandehanteringen kring Förstaledskontrakt, Avtalsobjekt, Redovisningshänvisning och Destinering. Seminariet riktar sig till företag med VIOL-integrationer som har eller ska starta upp ett VIOL 3-projekt.

 

Presentationens innehåll:

  • Introduktion
  • Översikt över integrationer
  • Exempel utifrån hantering av Förstadelskontrakt, Avtalsobjekt, Redovisninghantering och Destinering
  • Reflektioner

Här finns en ical-fil som du kan använda för att få seminariet i din outlook-kalender. 

Varmt välkomna!

Anton Dannetun, delprojektledare IT

Erik Buki, Systemutvecklare

Kristina Berg, Systemutvecklare

04 Maj 04 Nyheter VIOL 3