VIOL 3 Seminarie: Sortimentspecifikationer, SCA och Sveaskog, 2022-06-02 kl 13:30 - 15:00

I Biometrias strävan mot väldefinierade sortimentsspecifikationer har sortimentsstrukturen för VIOL 3 förändrats. Detta har inneburit såväl möjligheter som vissa utmaningar.

Nu ska vi få möjlighet att höra hur SCA och Sveaskog hanterat denna förändring. Vi kommer få ta del av hur respektive företag utredd de möjliga alternativen och i vilka lösningar respektive företag har landat i, men också vad som kvarstår att utreda. Fokus kommer vara på hur man säkerställt en sortimentshantering i hela affärskedjan, från skog till industri.

Givetvis kommer SCA och Sveaskog dela med sig av tips till andra företag som står inför samma uppgift.

 

Föredragande, SCA: Nils-Erik Flemström

Föredragande, Sveaskog: Johan Flodström, Patrik Johansson, Bo Persson

 

Här finns en ical-fil för nedladdning så du får seminariet i din outlook-kalender. 
Tipsa gärna dina kollegor som vill delta på detta!

 

Här är länken för att ansluta till seminariet den 2/6!

Varmt välkomna!

Nils-Erik Flemström

Johan Flodström, verksamhetsarkitekt

Patrik Johansson, lösningsarkitekt

Bo Persson, lösningsarkitekt

20 Maj 20 Nyheter VIOL 3