papiNet Integrationsspecifikationer för VIOL från Violweb nu på biometria.se

Nu finns samtliga SDC Use Case för VIOL (A- E) samlade på den här sidan tillsammans med information om papiNet, läsanvisningar och allmän information om externa integrationer. 
VIOL specifikationerna är strukturerade på samma sätt som specifikationer för VIOL 3. 

Trevlig läsning!

29 Jun 29 Nyheter VIOL 3