VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Internship visar nya hållbarhetstjänster

Hur kan dataanalys användas för att skatta koldioxidutsläpp och klimatavtryck vid transporter, och vilka tjänster inom området ska Biometria i framtiden erbjuda sina kunder? Det är uppdraget som de två studenterna Sandra Hammarsten och Ludvig Åström arbetat med i sommar under ett internship hos Pro&Pro i ett uppdrag för Biometria.

Skogsnäringen är Sveriges största köpare av transporter och Biometria samlar in stora mängder data från de virkestransporter som görs med olika fordonstyper.

− Bakgrunden till uppdraget är hur vi skulle kunna använda data för att beräkna transporternas koldioxidavtryck och hur det i sin tur kan ligga till grund för åtgärder som kan minska klimatavtrycket. Vi ville även titta på hur tjänster inom området kan se ut baserade på data.  Sandra och Ludvigs arbete är mycket värdefullt för oss och hur vi ska gå vidare med detta, säger Per Fahlén på Biometria Labs, en av de ansvariga vid Biometria.

Uppdraget har mynnat ut i dels ett förslag på erbjudande inom området, dels en prototyp av ett analysprogram som tar data från VIOL och bland annat räknar ut utsläpp och lastfyllnadsgrader. Prototypen visar att erbjudandet är möjligt att realisera.

− Det finns idag behov av en sådant erbjudande och det hela känns positivt och görbart för framtiden, fortsätter Per.

Sandra Hammarsten och Ludvig Åström

Viktigt med skarpt uppdrag

Sandra och Ludvig studerar bägge på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet och börjar i höst femte respektive fjärde året på utbildningen. De är båda överens om att det varit ett spännande uppdrag. Ludvig, som nu börjar fjärde året, säger att möjligheten att få arbeta med ett riktigt uppdrag men också att fått sätta sig in i hur skogsbranschen fungerar är positivt att kunna ta med sig tillbaka in i utbildningen.

− Jag specialiserar mig inom data science och uppdraget har gett mig mycket då jag har fått kunskap jag inte får i skolan. Att arbeta med ett verkligt uppdrag som är baserat på behov är något man inte arbetar med i skolan på samma sätt. Jag har fått en ökad förståelse kring vad som krävs av företag inom hållbarhetsaspekten. Det sätts allt högre krav, mer ska redovisas och det krävs transparens. Jag kan absolut tänka mig att arbeta vidare med hållbarhet framöver och jag är inte främmande för att fortsätta inom skogsbranschen, säger Sandra som har det sista året kvar av utbildningen.

Gedigen arbetsprocess

Arbetsprocessen har varit omfattande, från att titta på kundrelationer, behov i branschen och erbjudandeutveckling, till att validera med kunder, ta fram business case för att slutligen tydliggöra en strategi för Go-To-Market.  

De kunder Sandra och Ludvig intervjuade och sedermera validerade med var mycket positiva. Den föreslagna tjänsten innebär att data ska kunna beräkna klimatavtrycket på ett standardiserat sätt som kunder sedan kan använda som klimatunderlag eller i klimatrapportering. Det finns svårigheter att beräkna själv och flera kunder har uttryckt värdet i att kunna få detta levererat från Biometria. Uppföljning av utsläppen vid returtransporter är ett annat exempel.

− Sandra och Ludvig har blandat teknisk kunskap med affärsmannaskap på ett imponerande sätt. De har på kort tid genomfört uppdraget både kreativt och engagerat och vi är mycket nöjda med resultatet. De har pekat på konkreta nyttor kring logistik vilket är mycket intressant att titta vidare på inom ramen för vårt hållbarhetsinitiativ. På sikt kan klimatredovisning vara en viktig strategisk tjänst för Biometria och studenternas arbete påvisar ett väldigt bra förslag, säger Per.

Lyckat samarbete mellan Biometria och Pro&Pro

Per Fahlén och kollegorna Tanja Keisu och Sven Jägbrant på Biometria Labs tycker att både uppdragsutförandet av studenterna och samarbetet med Pro&Pro är lyckat och att det ligger så pass mycket värde i det att en fortsättning är naturlig. Pro&Pros vd Tommy Ytterström håller med:

− Biometria är inne i en utvecklingsfas att bli ännu mer datadrivna genom att använda AI för smarta tjänster till medlemmar och kunder. De områdena passar oss väldigt bra och samarbetet har varit mycket spännande. Studenterna har mötts av ett fantastiskt engagemang, ett stort kunnande och en hög ambition från Biometria som är tydligt framtidsorienterade och strävar efter att skapa nya relevanta tjänster. Att det finns ett hållbarhetsperspektiv i uppdraget är också viktigt att lyfta fram.

Tommy beskriver att Pro&Pro vill träna och erbjuda de studenter de väljer för sommarens internships helheten; hur man utvecklar kundrelationer, genomför uppdrag, affärsutveckling och dataanalys. Ett skarpt uppdrag som detta, menar han, ger mycket utveckling:

− De studenter som har högre ambitioner söker internships. Man får en bra inblick och företagen kan fånga upp rätt personer. Det är konkurrens om kompetenta studenter och som företag är det viktigt att hitta kompetens. Det är också ett viktigt koncept för oss och något vi kommer att fortsätta med.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag baserat i Norrland som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar

23 Aug 23 Artiklar