Violweb finns nu även på biometria.se

För att säkerställa tillgängligheten till våra IT-tjänster VIOL 2, kommer ingången till tjänsterna även finnas på biometria.se. Detta innebär att du som användare av våra befintliga IT-tjänster i stället går in via Mina sidor på biometria.se.

Den nuvarande ingången till tjänsterna via Violweb finns kvar under hösten men avvecklas kring årsskiftet 22/23.

Inloggning till våra tjänster sker som tidigare via Mina sidor

Du använder samma användarnamn och lösenord som tidigare. Behörighetskontroll sker först när valet IT-tjänster VIOL 2 görs.

Varför förändras ingången till Violweb?

Anledningen till förändringen är att Violweb är byggd på gammal teknik och har dålig funktionalitet i moderna webbläsare. Den håller därför inte våra önskade kvalitetskrav gällande tillgänglighet mot våra kunder.

Ingång via biometria.se till IT-tjänsterna VIOL 2 innebär  att vi gentemot dig som kund säkrar tillgängligheten genom modern teknik och ett bra stöd för olika webbläsare.

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor om ovan.
support@biometria.se

Var hittar du dokumentation på biometria.se som du tidigare hittade på Violweb?

05 Sep 05 Nyheter