Sender XC, underlättar för maskinföraren att skicka filer till uppdragsgivaren

Med Sender XC kan maskinföraren automatiskt skicka produktionsfiler, kontrollfiler och driftsfiler från skördare, skotare och drivare till Biometria. Däremot måste maskinföraren själv skapa rapporterna i styrsystemet innan automatisk insändning kan ske. Applikationen kan hantera både gamla och nya StanForD-formatet och kräver att internetuppkoppling finns i maskinen.

För att en fil ska kunna bearbetas hos Biometria krävs att:

Den följer StanForD standard för hur data lagras i skördare och skotare.
Det är en standard som skogsbruket och maskintillverkare har enats om för att underlätta kommunikationen med skogsmaskiner. Beroende på vilken typ av data en fil innehåller, får den olika ändelser. Biometria bearbetar idag filer som har ändelserna pri, hpr, prl, fpr, ktr och hqc.

Pri-, hpr-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer
Data från skördare och skotare lagras i pri-, hpr-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer som sänds in till Biometria.

Pri/hpr-fil
Innehåller detaljerat produktionsdata från skördare.

Prl/fpr-fil
Innehåller produktionsdata från skotaren.

Ktr/hqc-fil
Innehåller kontrollmätningsdata från skördaren.

Beställning av användaruppgifter (SDCID) för Sender XC:

Varje maskin som ska använda Sender XC behöver ett unikt SDCID som ska följa maskinen hela dess livslängd, oavsett uppdragsgivare eller ägare.

Ny beställning, ändring av uppgifter samt ägarbyte registreras via beställningsformuläret.

Läs mer om Produktionsrapportering och Sender XC