Beställning av Site certikonto

För att beställa Site Certikonto skall du först se till att ditt företag har ett certifikat (PEFC eller FSC) och att det tillåter kontometod, samt att aktuella virkesorder/kontrakt uppfyller regelverket. 

Regelverket säger att

  • Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
  • Råvaran får inte vara importerad
  • Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
  • Mätningen ska vara vederlagsgrundande.

Genomför beställning site Certikonto

Uppgifter om beställning av Site

Typ av beställning: *

Beställd av
*