Beställning skogsbrukscertifikat certikonto

För att skapa ett eget Certikonto skall du först se till att ditt företag har ett certifikat (PEFC eller FSC) och att det tillåter kontometod, samt att aktuella virkesorder/kontrakt uppfyller regelverket. 

Regelverket säger att

  • Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
  • Råvaran får inte vara importerad
  • Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
  • Mätningen ska vara vederlagsgrundande.

Genomför beställning Skogsbruktscertifikat Certikonto

Beställd av
Uppgifter om beställning av Skogsbrukscertifikat

Typ av beställning: *

Förklaring

Säljare av certifierad råvara med egen huvudkod i VIOL godkänner att Köparen (Sitenamn) registrerar Skogsbrukscertifikatsinnehavet. Därmed fylls Köparens Certikonto med volym utifrån certifieringskoden i säljarens förstaledskontrakt.

*