Travmätning av rundvirke med praktisk fältdag

– Grunderna i hur travmätning används för att bestämma volymen av rundvirke i en virkestrave

Utbildningen beskriver tillvägagångsättet vid travmätning av rundvirke.

Denna utbildning genomförs genom att varva teori via en e-utbildning och dels som en lärarledd fältdag. Fältdagen förläggs på en plats vi kommer överens om och där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten.

E-utbildningen innehåller kapitel med faktadelar och beskrivande vägledning och bilder. Kapitlen avslutas med frågor och övningar. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80% av frågorna behöver vara rätt besvarade för att nå genomförd utbildning. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.

Pris

3100 sek/deltagare

Omfattning

E-utbildning + en halv dag lärarledd utbildning

Målgrupp

 • Chaufförer, entreprenörer, elev på skogsbruksskola

Förkunskapskrav

 • Inga förkunskaper krävs men viss branschvana är att föredra

Utbildningens mål

Utbildningen med fältdag ger en teoretisk förståelse för travmätning samt praktisk kompetens för de som ska utföra en sådan mätning självständigt.

Innehåll

 • Inledning och grundkrav
  • Grundkrav för travmätning
 • Virkesmätningslagen
  • Vad är virkesmätningslagen?
  • Mätande företag
 • Bestämning av en traves mått
  • Utrustning för travmätning
  • Mäta en trave: bankbredd, höjd, vedlängd
  • Mäta delad trave på fordon
 • Traves vedvolymprocent
  • Egenskaper som påverkar vedvolymprocenten
  • Hjälptabell vid visuell bedömning
 • Kontroll av travmätning
 • Förenklad hjälptabell för vedvolymprocent

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka utbildningen (plats och datum).