VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Priser Biometrias tjänster

Fr o m 1 september 2023 kommer klavning att faktureras på ett likartat sätt

Från och med den 1:a september 2023 kommer Biometria att fakturera för all Intern kontroll/klavning. Tidigare har debiteringen för tjänsten hanterats olika vilket har skapat en otydlighet kring hur Biometria tar betalt för klavningen samt en orättvis kundhantering.

För mer information kontakta Anna Forshell Marknadschef anna.forshell@biometria.se 010-228 54 59 eller Tomas Åkesson Områdeschef tomas.akesson@biometria.se 010-228 54 33

Fr o m 1 januari 2023 sker en prisjustering av Biometrias tjänster

Biometrias styrelse har beslutat att justera upp priset på Biometrias samtliga tjänster med 8,5% från och med 1:a januari 2023. Som grund till kommande prisjustering ligger inflationen med ökande kostnader och Biometrias långsiktiga finansiella stabilitet.

Har du frågor, kontakta Anna Forshell, marknadschef, anna.forshell@biometria.se eller 010-228 54 59.

 

Här hittar du aktuella priser för Biometrias tjänster.

Centrala kostnader

När Biometria fungerar som mätande företag debiteras köparen av mätningstjänsten ett belopp på 49 öre per inmätt m3fub för centrala kostnader i Biometria  samt finansiella kostnader i föreningen. Basen för beräkningarna är inmätt volym omräknad till m3fub för alla sortiment i första affärsledet.

Debiteringsprincip rätta/korrigera

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Fjärrmätning

Gäller fjärrmätningsuppdrag fr o m 2023-01-01

Fältverksamhet

Gäller tjänster inom Biometrias fältverksamhet fr o m 2023-01-01.

IT-tjänster

Detta är Biometrias generella prislista över system, utrustnings- och rådgivandetjänster. 
Priserna gäller fr o m 2023-01-01.

Mätningstjänster

Här hittar du priserna på Biometrias mätningstjänster. 
Priserna gäller fr o m 2023-01-01.

VIOL 3-tillägget

Den fortsatta utvecklingen och finansieringen av VIOL 3

Sedan beslutet om att utveckla VIOL 3 togs av styrelsen och projektet påbörjades 2013, har den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3.

Finansieringen skall ske genom ett VIOL-tillägg och förskottsfakturering fr o m 1 mars 2020

Styrelsen har utifrån detta beslutat att finansieringen ska ske dels genom ett VIOL 3-tillägg med 70 % på IT-tjänsterna, och dels genom att de större företagen utöver detta även förskottsfaktureras för tjänster som ska utföras under 2021. Prishöjningen med 70 % tillämpas från 2020-03-01 och tills vidare.

Projektet säkras med ny projektledning och nya krav

Ledningen för Biometria har på styrelsens uppdrag noggrant sett över läget och organiserat en ny projektledning med nya krav på projektet. Målet är att vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. För att VIOL 3 ska kunna drivas med fortsatt styrka och i den nödvändiga takt som krävs för att målet ska nås, finns ett stort behov av ytterligare finansiering.