Priser Biometrias tjänster

Från och med 1 januari 2024 sker en prisjustering på Biometrias tjänster

Biometrias styrelse har beslutat om att justera upp priset på Biometrias samtliga tjänster med 6% från och med
1 januari 2024.

Fr o m 1 september 2023 kommer klavning att faktureras på ett likartat sätt

Från och med den 1:a september 2023 kommer Biometria att fakturera för all Intern kontroll/klavning. Tidigare har debiteringen för tjänsten hanterats olika vilket har skapat en otydlighet kring hur Biometria tar betalt för klavningen samt en orättvis kundhantering.

För mer information kontakta Anna Forshell Marknadschef, 010-228 54 59 eller Tomas Åkesson, Områdeschef, 010-228 54 33.

 

Här hittar du aktuella priser för Biometrias tjänster.

Centrala kostnader

När Biometria fungerar som mätande företag debiteras köparen av mätningstjänsten ett belopp på 56 öre per inmätt m3fub för centrala kostnader i Biometria samt finansiella kostnader i föreningen. Basen för beräkningarna är inmätt volym omräknad till m3fub för alla sortiment i sista affärsledet.

Debiteringsprincip rätta/korrigera

Biometria uppmanar transportköpare och transportsäljare att lyfta in frågan om kostnad för rättning/korrigering när ett transportavtal sluts.

Fjärrmätning

Gäller fjärrmätningsuppdrag fr o m 2024-01-01

Fältverksamhet

Gäller tjänster inom Biometrias fältverksamhet fr o m 2024-01-01.

IT-tjänster

Detta är Biometrias generella prislista över system, utrustnings- och rådgivandetjänster. 
Priserna gäller fr o m 2024-01-01.

Mätningstjänster

Här hittar du priserna på Biometrias mätningstjänster. 
Priserna gäller fr o m 2024-01-01.