Kända avvikelser

Kända avvikelser

Just nu fungerar det i vissa fall inte att lägga till kontraktskedja i RH trots rätt förutsättningar.

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, 219419

Leverans 

BIOM68C7D857 saknas i BI

Inrapporterad av SCA Energy, 207554

Integrationsfunktion Värde råvara

Grundpris per handelssortiment avbildar kvantitetstyperna brutto och netto på felaktigt sätt.

Felet påverkar följande delar:

Official list of papiNet Codes maintained by agency SDC 61.0

Implementation i IPA av Official list of papiNet Codes maintained by agency SDC

Beskrivning av integrationsfunktion Värde råvara.

Korrekt sätt skall vara:

Vid grundpris på handelssortiment netto:

En (endast) MTLineItem med ProductIdentifierType="ManufacturingGradeCode" och QuantityInformation/Quantity AdjustmentType="None"

Inrapporterad av CGI i SalesForce 00568356

Just nu kan det komma ut värde råvara (MTIS) utan det obligatoriska elementet MeasuringTicketSequenceLineItemInrapporterad av: SCA 216386

Just nu visas inte kredit-raden i rapporten kvantitet och värde personifierad (146) vid korrigering av kontraktskedja.

Inrapporterad av: Sveaskog (216654)

Inrapporterad av: Svensk Virkesadministration, 215745

Just nu summeras inte rapport 146 i fliken Fakturaunderlag Säljare.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 221769

Just nu kan det hända att BK4-avstånd inte visas på användarskapade transportunderlag i VIOL 3-klienten.

Inrapporterad av: SCA 204497

Just nu finns ett fel i Biometria specific Business Rules applicable at integration Version 11.0 vad gäller stockmätnings-flaggan på förstaledskontrakt. Den refereras till som en MeasuringCodeInfo med koden "LogMeasuringRequired" men hanteras numer av MeasuringType=”ByItem”.Inrapporterad av: SCA 216661

Just nu visas fel mätdatum för leveranser på mätbesked.

Inrapporterad av: SES 213639

Just nu kommer mätbeskedsadressen på FLK att få värdet "SWE" om elementet NameAddress finns med för RespondToParty. Väntat resultat är att "SWE" endast sätts om det skickas in som ett värde för Country-elementet.Inrapporterad av: SES 212738

Det går felaktigt att skicka in framtida leverans- och mättidpunkt i mätresultat råvara via extern insändning

Inskickad produktandel med decimaltal via extern insändning larmas inte med en negativ BusinessAcceptance

Just nu är listan över MeasuringTypes i osynk för integrationerna Transportinstruktion och Leveransinnehåll.Inrapporterad av: SCA 218503

Kund saknar energiuppgifter för leverans i rapport (934).

Inrapporterad av: Sveaskog (203779)

Just nu används felaktigt koden SetOfVehiclesEquippedWithCrane med textvalue No. De publicerade specifikationerna är korrekta.Inrapporterad av: SCA 215383

Just nu klipps texten i flera datumfält i mätbeskedsklienten.

Inrapporterad av: Holmen 206117

Just nu krävs det fler klick än nödvändigt för att kunna visa mätbesked på ett avtalsobjekt i mätbeskedsklientens arkiv.Inrapporterad av: Holmen 206123

Just nu krävs det flera klick för att markera/avmarkera ett objekt under Nya Leveranser i mätbeskedsklienten.Inrapporterad av: Holmen 206280

När en användare vill ändra sin utsökning i arkivet i mätbeskedsklienten koms inte valen för FLK eller AO från den initiala utsökningen ihåg.

Inrapporterad av: Holmen 206115

Just nu uppstår okänt felmeddelande vid "Genomför korrigering"  i transportresultatet.

Inrapporterad av: Södra (217909)

Just nu summeras inte vrakvolymerna på leveransnivå i rapport Redovisad leverans (934).

Inrapporterad av: Holmen (200740)

Just nu använder integrationen Fakturaunderlag Tilläggstjänster fel AssignedBy för referensen till ursprunglig transportsedel (DocumentReferenceIDType="ReferenceNumber"). Korrekt AssignedBy ska vara OrderParty, som enligt dokumentationen.Inrapporterad av: SCA 217729

Just nu är det problem vid registrering av användare i RAPP

Inrapporterad av: AB Karl Hedin, 213601

Just nu går det att avsluta ett FLK som innehåller AO med ändringar som inte integrerats ut. Dvs. med integrationsstatus=väntar.

Inrapporterad av: SCA 213493

Just nu skickas mätplatser ut på befraktarunderlag trots att de inte är möjliga att mäta in på då det saknas erbjudna mätningstjänster för alla mätningstjänster i mätningsflödet.

Inrapporterad av: Holmen, CGI 183397

I integrationsfunktion Transportinstruktion finns idag ingen garanti att rätt version av avtalsobjektet används vid skapande av dokumentet för Transportinstruktion.

Just nu kan vissa användare inte avsluta en prislistehänvisning.

Inrapporterat av: Skogssällskapet (216437)

Just nu kan mätningen i vissa fall inte hitta angivet kollektiv.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 219662

Just nu uppstår ibland då en aktör ska hämtas för att skickas ut via integration. Symtomen är att prenumeranter inte tar emot något meddelande.Inrapporterad av: Holmen 187499

Just nu kan inskickade transportunderlag ibland avvisas med felmeddelande "DublicateKeyExeception"

Inrapporterad av: Holmen 213526

Just nu är det möjligt att en leverans hamnar i ett läge som gör att avtalsobjektet inte går att avsluta. Det kan inträffa då korrigeringar/omprisräkningar av transport utförs.

Inrapporterad av: SCA Energy 217683

Just nu kan omprisräkning generera prislarm trots rätt uppsättning. 

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 221485

Går inte att lägga till certifiering efter avslutad destinering.

Inrapporterad av: Efficture 200840, 199259

Just nu kan värdeberäkningar genom prislistehänvisning larmas trots korrekt uppsättning. Värdeberäkningen går igenom med hjälp av omprisräkning. 

Inrapporterad av: Svensk virkesadministration/BillerudKorsnäs 217310

Just nu går det inte att skapa upp en leverantörsrelation med fullmakt.

Inrapporterad av: Holmen 206563

Inrapporterat av: Sveaskog 164393

Formel-referens utan formelrad

Inrapporterad av: Holmen 200114

Just nu fungerar det inte att ta bort rad på en transportsedelsmall.

Inrapporterad av: Stora Enso Skog, 217182