Den fortsatta utvecklingen och finansieringen av VIOL 3

Sedan beslutet om att utveckla VIOL 3 togs av styrelsen och projektet påbörjades 2013, har den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu
molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att
projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3.

Finansieringen skall ske genom ett VIOL-tillägg och förskottsfakturering fr o m 1 mars 2020

Styrelsen har utifrån detta beslutat att finansieringen ska ske dels genom ett VIOL 3-tillägg med 70 % på IT-tjänsterna, och dels genom att de större företagen utöver detta även förskottsfaktureras för tjänster som ska utföras under 2021. Prishöjningen med 70 % tillämpas från 2020-03-01 och tills vidare.

Projektet säkras med ny projektledning och nya krav

Ledningen för Biometria har på styrelsens uppdrag noggrant sett över läget och organiserat en ny projektledning med nya krav på projektet. Målet är att under
2022-2023 leverera en modern plattform för skogsnäringen. För att VIOL 3 ska kunna drivas med fortsatt styrka och i den nödvändiga takt som krävs för att målet ska nås, finns ett stort behov av ytterligare finansiering.

Läs mer i Peter Eklunds informationsbrev
Pressinformation VIOL 3
Vilka tjänster påverkas av höjningen?
Prislista VIOL 3-tillägg

Kontakt

Ulrika Sten
Kommunikationschef 
010-228 50 08
ulrika.sten@biometria.se