VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Beställning RappAdmin

Är du entreprenör Läs mer här

Fylls i av beställande kund

Typ av beställning *

Jag som Behörighetsansvarig för nedanstående företag beställer Rapp till vårt företag. Därmed tillåter jag att aktiva virkesorderrader på virkesorder där företaget förekommer som förste köpare kommer att vara tillgängliga att rapportera volymer på för de maskinförare som ansluts till Rapp.

Destinering av rapportering

Destinering av rapportering görs mot virkesorderradernas mottagningsplatser. Anger användaren ingen mottagningsplats, redovisas mottagningsplatsen som bilväg (020000)
Vid rapportering av volymer ska destinering ska mot mottagningsplats för:

Välj ett av nedanstående alternativ: *

Tillgängliga virkesorder

När beställningen är utförd, blir virkesordrar som är skapade eller ändrade efter detta datum tillgängliga för rapportering.

Äldre virkesordrar, dock max 3 månader tillbaka kan beställas utan extra kostnad. Önskas längre period debiteras detta enligt prislista. Enstaka virkesorder kan göras tillgängliga genom att uppdatera dessa.

Kontaktpersoner

Följande person/personer kommer att vara kontaktperson i Rapp och hantera anslutning av nya förare och maskinnummer. Fyll i namn nedan och klicka på plustecknet "Lägg till" för att lägga till rader. Upprepa för önskat antal rader.

När personen inte längre kommer att vara kontaktperson ska Biometria kontaktas för att ta bort behörigheten. Fyll i namnet nedan och klicka på plustecknet "Lägg till" för att lägga till rader. Upprepa för önskat antal rader.

Beställningen kan ta upp till 5 arbetsdagar att genomföra från det att Biometria får in en komplett beställning.

Mätningstransaktion

Transaktioner från RAPP är märkta med VMF = 77

Skördarmätningar: VMF: 77, Mätsyfte: 3, Omfattning: 4
Skotarmätningar: VMF: 77, Mätsyfte: 2, Omfattning: 4

*