Är du en entreprenör som produktionsrapporterar?

Rapportering från skördare och skotare är grunden för all styrning av råvaruproduktion. Biometrias tjänster för produktionsrapportering gör det möjligt att använda information från drivningen i hela flödet mellan skog och industri. Du planerar och styr dina volymer och kvaliteter i flera sammanhang. Nedan hittar du information om de tjänster du kan använda för att produktionsrapportera

Sender XC

Ett insändningsprogram som underlättar maskinförarens arbete och skickar automatiskt filer till uppdragsgivaren.

Med Sender XC kan maskinföraren automatiskt skicka produktionsfiler, kontrollfiler och driftsfiler från skördare, skotare och drivare till Biometria. Däremot måste maskinföraren själv skapa rapporterna i styrsystemet innan automatisk insändning kan ske.Applikationen kan hantera både gamla och nya StanForD-formatet och kräver att internetuppkoppling finns i maskinen.

Pri-, hpr-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer
Data från skördare och skotare lagras i pri-, hpr-, prl-, fpr-, ktr-, och hqc-filer som sänds in till Biometria.

För att en fil ska kunna bearbetas hos Biometria
krävs att:

Den följer StanForD standard för hur data lagras i skördare och skotare.
Det är en standard som skogsbruket och maskintillverkare har enats om för att underlätta kommunikationen med skogsmaskiner. Beroende på vilken typ av data en fil innehåller, får den olika ändelser. Biometria bearbetar idag filer som har ändelserna pri, hpr, prl, fpr, ktr och hqc.

Pri/hpr-fil
Innehåller detaljerat produktionsdata från skördare.

Prl/fpr-fil
Innehåller produktionsdata från skotaren.

Ktr/hqc-fil
Innehåller kontrollmätningsdata från skördaren.

Med Sender XC kan maskinföraren automatiskt skicka produktionsfiler, kontrollfiler och driftsfiler från skördare, skotare och drivare till Biometria.

Applikationen kan hantera både gamla och nya StanForD-formatet men kräver att internetuppkoppling finns i maskinen.

Kommunikation
För att sända information från drivningen till Biometria krävs:
– PC med operativsystemet Windows. Saknas PC i maskinen går det att sända informationen från PC på kontoret.
– Internetuppkoppling

Övriga tekniska krav
– Dator som minst har operativsystemet Windows XP med Service Pack 3
– Maskinen har stöd för Microsoft.NET Framework 3.5

Beställning av användaruppgifter (SDCID) för Sender XC
Varje maskin som ska använda Sender XC behöver ett unikt SDCID som ska följa maskinen hela dess livslängd, oavsett uppdragsgivare eller ägare. Nybeställning, ändring av uppgifter samt ägarbyte registreras via nedanstående formulär.

Apteringsdatorer – inställningar i styrsystemen

För frågor kring vilka inställningar som krävs i maskinernas styrsystem för att genereringen av StanForD-filer ska fungera hänvisar vi till servicetekniker hos maskintillverkarna.
Detsamma gäller frågor kring var i styrsystemens gränssnitt som olika uppgifter som är viktiga för tolkningen hos Biometria ska matas in.

Användarhandbok Sender XC

Läs om hur du sänder och tar emot filer för skogsmaskinen (StanForD och StanForD2010). Handboken finns också i Sender XC i Hjälpmenyn.

För senaste versionen, uppdatera direkt efter installation.

Rapp

En app där du kan produktionsrapportera via smartphone, läsplatta eller PC.

Produktionsrapportering kan sändas in med hjälp av Rapp

Rapp är en webb-baserad lösning anpassad för smartphones och läsplattor. Vid rapportering via Rapp skickas inga filer utan användaren rapporterar volym på virkesorderns rader.

För att ansluta en uppdragsgivare till Rapp krävs att behörighetsansvarig hos uppdragsgivaren beställer Rapp via beställningsformuläret som du hittar under Kontakt och support/E-tjänster. Uppdragsgivaren utser kontaktpersoner som får behörighet att godkänna maskinförare som vill rapportera på uppdragsgivarens virkesorder. När kontaktpersonerna är registrerade av Biometrias support kan kontaktpersonerna börja godkänna maskinförare via administrationsgränssnittet för Rapp; RappAdmin. Allt sker via olika webbsidor och adresserna till dessa erhålls i samband med ansökan.

För att rapportera via Rapp krävs att

  • Uppdragsgivaren har anslutit sig till Rapp för att göra sina virkesorder tillgängliga
  • Du har ett konto hos Google 
  • Du vet uppdragsgivarens huvudkod samt vilket maskinnummer du ska rapportera på
  • Ditt maskinnummer ska vara godkänt att rapportera på av din uppdragsgivare
  • Du vet vilka virkesordernummer som du ska rapportera på

För mer information om hur du kommer igång med Rapp kontaktar du din uppdragsgivare.

Adressen till Rapp: https://rapp.sdc.se

Kom igång med Rapp

Läs om hur du kommer igång med rapporteringen, inloggning, registrering av maskinnummer, rapportering av skotning/skördning med mera.

Användarhandbok finns i Hjälpmenyn i Rapp.

Kom igång med Rapp

Läs om hur du kommer igång med rapporteringen, inloggning, registrering av maskinnummer, rapportering av skotning/skördning med mera.