Kundsidor

Här loggar du in för att nå våra tjänster.

Observera!
Vid första inloggningen mot kundportalen kommer administratörsrättigheter att krävas för att komma vidare.
Har du inte det bör du vända dig till din IT-support.

Kom igång Guide

Innan du installerar filerna bör du läsa igenom nedanstående instruktioner.

Kom igång Guide Violweb (pdf)

Getting started Violweb (pdf)

För att kunna installera Citrix-klienten måste du ha administrativa rättigheter på din dator. Är du osäker, kontakta din IT-administratör.

Citrix-klienten behövs för att nå våra tjänster VIOL, STAR, RTV-Online, Kvalitetssäkring skördare och Timmerutfall.

Om du redan har Citrixklienten installerad, kan det vara bra att kontrollera att du har rätt version. För att se vilken version du har, kan du köra detta testprogram genom att klicka på länken nedan och välja kör/öppna.

Det du bör kontrollera är om “ICA-filen” är minst version 12.3. Är den äldre bör du uppdatera Citrixklienten genom att installera den igen.

Fjärrhjälp

Denna tjänst innebär att supporten kan fjärrstyra din dator. Det fungerar på Windows, Mac och Linux.

Klicka på knappen nedan för att starta TeamViewer QuickSupport.