Beställning av masterdata till produktionsmiljön

I december 2024 startar milstolpen Samtliga Kunders Driftförberedelser och inför detta behöver ni som kunder beställa er grunduppsättning av data till produktionsmiljön.  Beställningarna öppnas upp i kronologisk ordning utifrån de måldatum för respektive beställning i beställningsstigen som finns framtagen, se bilaga längst ned på sidan. 

Eftersom det är stora mängder data som ska läggas in manuellt och det finns ett stort beroende mellan aktörer inom branschen är det viktigt att ni som kunder gör era beställningar enligt de måldatum som Biometria har satt upp.

Om ni inte gör era beställningar enligt måldatumen kan Biometria inte garantera att den data ni beställt finns tillgänglig när produktionsmiljön öppnar i december, vilket kan få konsekvenser för er och era affärspartners tidplaner.

I beställningsstigen nedan samt i bilagan redogörs hur beställningarna ska gå till, vad ni som kunder bör tänka på inför beställning samt vad som är Biometrias ansvar respektive kundernas ansvar. 

Genomförda beställningar av masterdata

OBS! I dokumentet för mätningsflöden framgår tyvärr ej om mätningsflödet är anpassat för kollektiv eller inte, samt vilket mätande företag som de erbjudna mätningstjänsterna i flödet ställts upp för.