VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Syftet med detta material är att ge en övergripande bild av vad som kommer hända i samband med Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2.

Informationen i nedan dokument syftar till att uppmärksamma dig som kund om vad du behöver veta, ta ställning till och ansvar för inför övergången från VIOL 2 och VIOL 3. Vi kommer att informera löpande fram till, samt efter Go Live, till dess att VIOL 2 stängs.

Bilaga Del 1: Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3