Informationsfilm om BI i VIOL 3

Biometria är ett innovativt företag som har valt att använda animerade informationsfilmer som en del i sin kommunikation om VIOL 3. Detta för att informationen presenteras på ett mer tillgängligt sätt än i skriven text och dessutom tydligare förklarar vad VIOL 3 ger för nyttor och möjligheter – nu och i framtiden.

Informationsfilmerna VIOL 3 är sex till antalet och inriktas på de fyra tjänsteområdena Produktion, Transport, Mätning och Redovisning samt BI och en övergripande film om VIOL 3. De är korta (1-2 minuter), översiktliga, generella och kärnfulla med fokus på det viktigaste inom varje område. De syftar till att skapa övergripande förståelse för hur VIOL 3 är uppbyggt och fungerar i stora drag.

Biometrias förhoppning är att filmerna ska skapa en förståelse för hur VIOL 3 fungerar generellt och berör även en del förändringar jämfört med dagens VIOL.

Håll utkik här på webben och i Biometrias sociala medier så missar du ingen av filmerna!

02 Maj 02 Nyheter VIOL 3