VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Informationsfilmer VIOL 3

Biometria är ett innovativt företag som har valt att använda animerade informationsfilmer som en del i sin kommunikation om VIOL 3. Detta för att informationen presenteras på ett mer tillgängligt sätt än i skriven text och dessutom tydligare förklarar vad VIOL 3 ger för nyttor och möjligheter – nu och i framtiden. 

Informationsfilmerna VIOL 3 är sex till antalet och inriktas på de fyra tjänsteområdena Produktion, Transport, Mätning och Redovisning samt BI och en övergripande film om VIOL 3. De är korta (1-2 minuter) översiktliga, generella och kärnfulla med fokus på det viktigaste inom varje område. De syftar till att skapa övergripande förståelse för hur VIOL 3 är uppbyggt och fungerar i stora drag samt att de även berör en del av förändringarna jämfört med dagens VIOL.  

Informationsfilmerna kommer publiceras löpande under april månad på biometria.se, håll utkik! 

Den här filmen beskriver övergripande VIOL 3 och vilka nyttor det tillför branschen. 

Den här filmen visar hur Produktion i VIOL 3 går till och de fördelar det nya systemet ger. 

Denna film beskriver hur Transport i VIOL 3 sker och vilka parter som gör vad. 

Denna film beskriver hur Mätning i VIOL 3 fungerar.

Den här filmen visar hur Redovisning i VIOL 3 går till och fördelarna med det nya systemet.

Den här filmen visar hur BI i VIOL 3 går till och fördelarna med det nya systemet.