I den här rapporten kan du läsa om mätnoggrannheten för mätning vid industri och skördarmätning och hur dessa metoder uppfyllde virkesmätningslagen och Biometrias interna krav under 2020.

Ladda ner rapporten här