VIOL 3: Rensning av kundtestmiljö AT1 – viktiga åtgärder krävs av er som kunder

Viktig information till Biometrias kunder som testar VIOL 3

Den 26/10 2023 fattade Biometrias styrgrupp ett beslut om att rensa kundtestmiljön AT1 på data, rensningen görs bland annat för att ni som kunder ska kunna genomföra era tester i en så produktionslik miljö som möjligt.

Beslutet är taget i samförstånd mellan styrgrupp, piloter och programmet.

Bakgrund

VIOL 3 har nått den milstolpe inom programmet som inleder Kundernas verifieringsperiod. Perioden påbörjas den 4/12 2023 och syftar till att säkerställa funktionaliteten och ge er kunder möjligheten att säkerställa er grundstruktur.

På grund av ändringar i Microsoft Dynamics 365 och kundkrav att testa uppläggning av data- och struktur under verifieringsperioden behöver kundtestmiljön AT1 rensas på data. Biometria uppdaterar kundtestmiljön AT1 med baskonfiguration och visst masterdata.

Konsekvenserna av att kundtestmiljön AT1 rensas på data är:

  • Att ni som kunder behöver vidta nedan listade åtgärder för att kunna fortsätta alternativt påbörja era tester av VIOL 3
  • Att kundtestmiljön AT1 kommer att vara helt stängd under en period, innan vi kan öppna miljön igen den 4/12 2023

Beslutet i praktiken

Vad ansvarar Biometria för?

Branschgemensamma data som återläggs av Biometria:

Vad

Definition

Kommentar

Aktörer

Ett antal aktörer på juridisk nivå

 

Sortiment

Branschgemensamma

 

Plats

Samtliga siter inklusive underliggande struktur där Biometria är mätande företag

 

Mätningsflöden

De mest använda mätningsflödena

Lista publicerad här

Användare

På juridisk nivå

Om ni har användare på en lägre organisatorisk nivå behöver detta beställas

Maskinregister

 

 

Fullmakter

 

 

Integrationskontrakt

På juridisk nivå

 

Skäpparegister (MPS)

 

 

Formregister (MPS)

 

 

Vad behöver du som kund beställa från Biometria?

Nedan listas de data som du som kund behöver beställa från Biometria. Beställning görs via Mina Sidor på Biometria.se. Här hittar du alla beställningsrutiner.

Då Biometria handlägger beställningarna manuellt behöver beställningarna göras så tidigt som möjligt med start från dagens datum.

För att tillgodose alla kunders behov inför den kommande valideringsperioden ber vi er att prioritera den data som behövs inför inledande tester, kompletterande beställningar kan göras eftersom.

Följande data behöver du som kund beställa från Biometria:

Vad

Definition

Kommentar

Aktör

Finns inte aktör i bifogad lista behöver detta beställas

 

Sortiment

Företagsunika samt sitespecifika produktlistor

 

Plats

Platser där Biometria inte är mätande företag

 

Mätningsflöden

 

Utredning pågår – återkommer med lista under v.45

Användare

På lägre organisatorisk nivå

 

Prislisteabonnemang

 

Rutinbeskrivning hittar du här

Kollektivbeskrivningar

 

 

Personer med GD-nummer

 

 

När behöver du som kund göra detta?

Dessa åtgärder behöver göras omgående för er som har för avsikt att påbörja eller fortsätta era tester i närtid.

För er som planerar att påbörja era tester vid ett senare tillfälle kan beställningar göras i god tid innan er planerade start.

Vilket data ansvarar du som kund för att lägga in på nytt?

Ni som kunder ansvarar för att lägga in all data som inte finns listad ovan. Till exempel priskomponenter och redovisningshänvisningar. I mätplatssystemet behöver ni lägga upp ekipageregister inklusive bankbredder.

Från och med 4/12 när kundtestmiljön AT1 öppnar är det möjligt att påbörja arbetet med att lägga in ert data.

Övrigt

Biometria kommer att informera löpande om planen och progress i arbetet gällande kundtestmiljön AT1.

Om du är osäker på hur du hanterar beställningar av data är du välkommen att skicka in ett ärende via Mina Sidor. Vid övriga frågor, kontakta din affärskonsult.

Bifogat nedan finns Excellista ”Bilaga - rensning av kundtestmiljön AT1”. Detta dokument finns även publicerat under Övrig dokumentation

Bilaga: Rensning av kundtestmiljön - AT1

06 Nov 06 Nyheter VIOL 3