Övrig dokumentation

Övrig dokumentation

Här samlas all övrig dokumentation för VIOL 3. 

Översikt publicerad användardokumentation VIOL 3

Regelverk för mätningsflöden och måttslagskvaliteter

Mätningsflöde och handelssortiment per mottagningsplats

Privatpersoner för leverantörsrelationer i kundtestmiljö AT1

Mötesdokumentation

Leveransmöten innehåller en genomgång av en leverans med papiNet-specifikationer för externa integrationer. Kundmöten innehåller demo av funktionalitet som releasats i senaste release men kan även innehålla annat som är aktuellt. 

Inspelade möten

Här hittar du filmade kundmöten och övriga möten så att du kan titta på det i efterhand. 
Leveransmöten för papiNet-specifikationer filmas inte. 

Informationsmöte till kunder Extern insändning,
2023-06-14

Informationsmöte till systemleverantörer Extern insändning, 2023-05-25

Öppet möte Organisationsförändring Forest Storm, 2023-04-28

Övergripande presentation av VIOL 3, 2023-03-23

Kundmöte PI 24, 2022-10-27

Kundmöte PI 23 20220901

Kundmöte PI 21 + PI 22 20220607

Informationsmöte övergång SDCBeta -> AT1 för integrationskunder 20220428

Kundmöte PI 20 20220208

Kundmöte PI 19 20211125

Kundmöte PI 17+18 20210930