Övrig dokumentation

Övrig dokumentation

Här samlas all övrig dokumentation för VIOL 3. 

Regelverk för mätningsflöden och måttslagskvaliteter

Produktlista per site

Mätningsflöde och handelssortiment per mottagningsplats

Mötesdokumentation

Leveransmöten innehåller en genomgång av en leverans med papiNet-specifikationer för externa integrationer. Kundmöten innehåller demo av funktionalitet som releasats i senaste release men kan även innehålla annat som är aktuellt. 

Inspelade möten

Här hittar du filmade kundmöten och övriga möten så att du kan titta på det i efterhand. 
Leveransmöten för papiNet-specifikationer filmas inte. 

Öppet möte Organisationsförändring Forest Storm, 2023-04-28

Övergripande presentation av VIOL 3, 2023-03-23

Kundmöte PI 24, 2022-10-27

Kundmöte PI 23 20220901

Kundmöte PI 21 + PI 22 20220607

Informationsmöte övergång SDCBeta -> AT1 för integrationskunder 20220428

Kundmöte PI 20 20220208

Kundmöte PI 19 20211125

Kundmöte PI 17+18 20210930