Beställning av data till produktionsmiljön

I december 2024 startar milstolpen Samtliga Kunders Driftförberedelser och inför detta behöver ni som kunder beställa er grunduppsättning av data till produktionsmiljön, med start i april 2024.

Eftersom det är stora mängder data som ska läggas in manuellt av en begränsad bemanning på Biometria är en viktig förutsättning att ni som kunder gör era beställningar enligt de måldatum som Biometria har satt upp.

Om ni som kund inte gör era beställningar innan måldatumen kan vi inte garantera att den data ni beställt finns tillgänglig när produktionsmiljön öppnar i december.

I beställningsstigen nedan samt i bilagan redogörs hur beställningarna ska gå till, vad ni som kunder bör tänka på inför beställning samt vad som är Biometrias ansvar respektive kundernas ansvar.