Handböcker och Instruktioner

En handbok beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område, som tex att skapa ett Förstaledskontrakt. 
En instruktion beskriver och rekommenderar hur enskilda komponenter kan användas inom VIOL 3. Vill du lära dig mer så läs gärna även våra Best practise och White papers. 

Kontrollera tvåfaktorsverifiering

Business Intelligence - BI