Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Handböcker och Instruktioner

En handbok beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område, som tex att skapa ett Förstaledskontrakt. 
En instruktion beskriver och rekommenderar hur enskilda komponenter kan användas inom VIOL 3. Vill du lära dig mer så läs gärna även våra Best practise och White papers.