Best practice och White papers

På denna sida presenteras best practise för användande av VIOL 3 systemet och white papers som förklarar varför systemet VIOL 3 är upplagt såsom det är, det vill säga vilka principer och beslut som fram till idag ligger till grund för tex pris i VIOL 3.