Uppgradera din mätutrustning

– Den 1/8 2022 skall toppformtalsmatris vara utfasad

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

Kontakta din mätramsleverantör för uppgradering av din mätutrustning.  

Informationsmaterial

Rapporter

Sammanfattning - Ny topprotmätning 
Sammanfattar principer för ny metod för fastvolym, dess noggrannhet och hur den kan tillämpas i mätram och kontroll.

 

Mätramsleverantör

 

RemaSawco
Björn Hansson
bjorn.hansson@remasawco.se

Microtec
Martin De Haas
martin.dehaas@loab.se

Finnos
Juha Alatalo
juha.alatalo@finnos.fi

Elinova
Dan Trygg
dan.trygg@andor.se

 

 

 

Vanliga frågor och svar

Varför kan jag inte fortsätta använda toppformtalsmatris för att ta fram fastvolym?

Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, svarar inte alltid upp till virkesmätningslagens krav på partinivå.

Vilka är fördelarna med fastvolym via mätram och inte via toppformtalsmatris?

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter.

En annan positiv effekt är att förändringen ger en harmonisering av måttslaget för fastvolym mellan olika sågverk och i hela kedjan, från skogen till sågverket.

Vad händer med volymerna vid övergång från fastvolym via toppformtalsmatris till fastvolym via mätram?

På nationell nivå ändras inget, men beroende på hur virket ser ut kan volymerna ändras något på enskilda sågverk.

Den kontrollmätning som införs vid sågverk som använder toppformtalsmatris kommer att ge ett ungefärligt svar om volymändring. För ett säkrare svar behöver antalet kontrollstockar som mäts med fastvolym öka ytterligare. Om mätramen har blivit uppgraderad kan mätningar av fastvolym via mätram och via toppformtalsmatris göras samtidigt och då kan volymerna mellan de två metoderna jämföras direkt. När jämförelsen är klar, kan fastvolym via mätram börja användas som ersättningsgrundande volym. 
Biometria erbjuder att för enskilda sågverk beräkna hur volymerna ändras, exempelvis genom utökad kontrollmätning.

Kommer inte toppformtalsmatris att kunna användas alls framöver?

Toppformtalsmatris kommer inte att kunna användas i förstaledsaffärer, men kommer att kunna användas för exempelvis skattning av fastvolym i lager och för ersättning i senare affärsled.

Jag gör affärer i m3to, hur påverkas jag av detta?

Om du bara gör affärer i m3to behöver du inte göra någonting. Men om eventuella tillägg och avdrag är prissatta i m3fub behöver m3fub-volymen uppfylla virkesmätningslagen då behöver du uppgradera din mätram så att den är godkänd för m3fub-mätning. Detta är också nödvändigt om du köper timret av ett annat företag som i sin tur köpt virket i m3fub i förstaledsaffären. Din mätning är då den som gäller i förstaledaffären. Stäm gärna av detta med dina affärspartners.

Hur påverkas mitt företag som jobbar med virkesköp?

Som virkeköpande företag måste det säkerställas att alla volymer som köps i m3fub också mäts i m3fub vid industri. Detta gäller först när utfasningen trätt i kraft. 

När kommer toppformtalsmatrisen att vara helt utfasad?

Den 1 augusti 2022 skall toppformtalsmatrisen vara helt utfasad för förstaledsaffärer. Den tiden behövs för att alla ska ha möjlighet att uppgradera och säkerställa hur volymerna påverkas för att anpassningar ska kunna göras gällande t.ex. affärer.