Uppgradera din mätutrustning

– Den 1/8 2022 skall toppformtalsmatris vara utfasad

Biometrias styrelse har beslutat att toppformtalsmatris ska vara utfasad till 1 augusti 2022. Beslutet innebär att Biometria inte tillhandahåller möjligheten att beräkna m3fub (fastvolym under bark) från och med det datumet. En stor del av sågverken har redan beställt den nödvändiga uppgraderingen.

Kontakta din mätramsleverantör för uppgradering av din mätutrustning.  

Vanliga frågor och svar