VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Transport

Transportredovisning skapar möjligheter för dig som part i en transportaffär att redovisa kvantiteter och värden för dina unika affärer, detta gäller både som säljare och köpare. Redovisningen är enhetlig, transparent och opartisk, den sker i direkt anslutning till att råvaran levereras och resultatet kan användas i uppföljningsverktyg eller via integration.  

Biometria stöttar också transportbeordringen genom tillhandahållande av information som skickas via integration till utpekad aktör. Krönt Vägval finns som stöd för att ta fram neutrala transportprisgrundande avstånd till transportaffären och går också att använda som stöd i transportbeordringen genom att visa det effektivaste vägvalet. 

För den digitala kedjan finns Leveransavisering som gör det möjligt att ärva digital information från transportordrar till mätplatsstödet och på så sätt påskynda processen vid mätplats.