Epokgörande förändringar väntar virkesmätningen

Hur ser framtiden för virkesmätningen ut? Det är någonting som Biometria bestämt sig för att gräva djupare i och resultatet har blivit en gedigen rapport av affärsutvecklaren Lars Björklund. I den konstaterar han att virkesmätningen står inför epokgörande förändringar som helautomatisering och en obruten informationskedja, något som kommer effektivisera hela processen och öppna upp för nya kvalitetsparametrar. Här presenterar han och Mats W Johansson, chef för strategisk utveckling, ett litet smakprov av vad som väntar de närmaste åren.

En breddad verksamhet för ökat värdeskapande. Så beskriver Lars Björklund essensen av det arbete som har tagit honom ungefär ett år att sammanställa. Det innebär enkelt uttryckt att det i framtiden kommer att mätas alltmer och i allt fler punkter. Lars har kommit fram till detta efter ett flertal workshops och intervjuer med bland andra forskare, medarbetare, kunder, medlemmar och de sortimentsvisa kommittéerna. Allt presenteras nu i rapporten ”Vart är vi på väg? – Biometrias vision för virkesmätning i Sverige 2033”.

Mats W Johansson, chef Strategisk utveckling och Lars Björklund, affärsutvecklare Biometria

En vision på tio års sikt

– Det här är vår första riktigt breda visionsrapport. Vi har tidigare gjort trendspaningar men de innehöll inte motsvarande analyser, säger Lars Björklund som med sin långa erfarenhet av utredningsuppdrag och forskning inom skogsfrågor har en god överblick över de metoder som används i dag och hur de är utvecklade.

Syftet med rapporten är att skapa en syntes av en analyserande historie- och nulägesbeskrivning av virkesmätningen i Sverige, samt en brett tecknad vision som sträcker sig tio år framåt. – En sådan här rapport gör det möjligt att involvera fler människor i de här tankarna med förhoppningen att de ska engagera sig. Den ger oss möjlighet att driva utvecklingen tillsammans med andra, säger Mats W Johansson.

Extra allt

Så vad innebär då mer av allt för virkesmätningen? Vilka konkreta förändringar kommer branschen att få se? Lars Björklund ger några exempel:

– Virket kommer att till låg kostnad kunna mätas i varje hanteringsmoment i systemet. Från den stående skogen till kund i en obruten informationskedja. Vi kommer att få se ökade datamängder från fler datakällor, till exempel kommer en skördare kunna mäta mer och ge ytterligare information om virket. Och genom det skapas bättre underlag för affärer, säger han. Inte helt förvånande säger rapporten att digitalisering, helautomatisering och fjärrmätning kommer att dominera i framtiden. Genom att utnyttja avancerade sensorer, fjärrmätningstekniker och artificiell intelligens kan virkesmätningen utföras med en noggrannhet och hastighet som överträffar alla tidigare metoder.

– Dessa tekniker möjliggör inte bara mätning av virkets volym och dimensioner, utan även en detaljerad analys av dess kvalitet och egenskaper. Detta är särskilt viktigt i en tid då efterfrågan på hållbara och högkvalitativa träprodukter ökar, säger Lars Björklund.

Från trädstam till fönsterkarm

– I och med att vi bygger in mer data i arbetsprocessen får vi en ännu säkrare mätning. Vi kommer också tidigare kunna avgöra vad virket kan användas till. Med hjälp av detta så att vi kan styra hela vägen från trädstam till fönsterkarm, säger Mats W Johansson. Både Lars och Mats är övertygade om att den här utvecklingen är efterlängtad och att den kommer att glädja både skogsägare och industrin.

– Den kommer att leda till sänkta kostnader, mindre spill och ett högre värde. Den ger alla nya möjligheter att nyttja skogen och virket på sätt som inte tidigare varit möjliga, säger Lars Björklund.

Ökade behov av data

Teknikutvecklingen driver på förändringarna, en annan motor är kundernas behov av mer data från fler källor och snabb tillgång till data och analyser. Allt detta kan kopplas till skoglig planering, hållbarhetsredovisning, processtyrning och bättre slutprodukter. Samtidigt leder denna förväntade utveckling till att kraven på exempelvis kompetens, teknikbredd och trovärdighet ökar. 

– Nya metoder och regelverk för kontroll och kvalitetssäkring behöver tas fram för automatisk mätning. Det kommer också att efterfrågas mer transparens rörande mätresultat, både när det gäller ordinarie mätning och kontrollmätning. Ökad tillgång till data från fler källor resulterar även i ökade krav på hantering och säkerhet, säger Mats W Johansson.

Större värden för hela branschen

Som ett resultat av allt detta stärks Biometrias roll som informationsnav. Det behövs någon som behärskar metoder och teknik för mätning, kvalitetssäkring och sammankoppling av olika mätningar i hela systemet.

– Vår roll blir därför än viktigare i och med den ökade diversiteten i mätning och datadelning som väntar. För hundra år sedan skiljde vi stockar åt vid älvmynningarna, nu kommer vi att vara med och skapa större värden för hela skogsbranschen. Det gör att vi måste bli ännu duktigare på att hänga med och att vara drivande framåt, säger Lars Björklund. Han konstaterar att vissa av dagens uppgifter för virkesmätare kommer att försvinna medan andra tillkommer. Som han ser det kommer flera intressanta arbetsuppgifter att hamna på paletten. Bland annat blir det allt viktigare att förstå virkesfrågor och bli en brygga mot statistik och mätutrustningar.

– De arbetsuppgifter som i dag är relativt monotona kommer att automatiseras. Direktkontakten med virket kommer dock att finnas kvar men flyttas alltmer mot kontroll och kvalitetssäkring. Stockmätning och travmätning förblir grundstenar i mätningen, säger Lars Björklund.

Möjligheter bortom traditionella gränser

Sammanfattningsvis kan man säga att ”Vart är vi på väg?
– Biometrias vision för virkesmätning i Sverige 2033” ger en omfattande bild av hur virkesmätningens framtid kan komma att se ut. Med fokus på teknologisk innovation, datadriven beslutsfattning och hållbarhet, målas en framtidsbild upp där hela skogsindustrin kan komma att transformeras. Denna transformation erbjuder inte bara möjligheter till ökad effektivitet och lönsamhet, utan också till att bidra till en mer hållbar och ansvarsfull användning av Sveriges skogstillgångar. Det är en spännande tid för branschen, med möjligheter som sträcker sig långt bortom de traditionella gränserna för virkesmätning.

Vi tar gärna emot tankar och reflektioner kring rapporten genom e-post till: mats.w.johansson@biometria.se