VIOL 3: Startskottet har gått för kundernas verifieringsperiod

Det är dags för VIOL 3:s verifieringsperiod

Så har då verifieringsperioden av VIOL 3 äntligen dragit i gång. Elva företag som tillsammans representerar hela skogsbranschen ska nu testa affärsflöden från start till mål. Och nya Go Live-planen är satt till maj 2025. Per Johansson och Henrik Ålund berättar här mer om arbetet.

Egentligen var det tänkt att verifieringsprocessen skulle ha startat i januari 2023. Men i våras upptäcktes brister och buggar som inte hade synts tidigare, något som ledde till ett omtag på djupet. Kort beskrivet kan man säga att det är tiden för kvalitetssäkringen av VIOL 3- systemet inför verifieringen som har underskattats.

Rätta till buggar

– Vi hade färdigställt funktionaliteten och börjat sätta ihop de olika systemdelarna som är utvecklade separat. När vi sedan skulle verifiera flödena och se till att de fungerade, då upptäcktes att vi inte hade tillräckligt bra kvalitet i lösningen för att släppa på kunder, säger Per Johansson, programchef för VIOL 3 på Biometria.

Henrik Ålund, chefsarkitekt för VIOL 3, fortsätter:
– Då backade vi tillbaka och undersökte var i systemet som det fanns brister och vilka delar som inte var helt kompletta. Efter det har vi jobbat intensivt ett halvår med att rätta buggar och se till att få alla affärsflöden att fungera i systemet.

Utmaningar på djupet

Att det finns oupptäckta buggar var inget som oroade Henrik. Tvärtom skulle frånvaron av buggar tytt på att utveckling av systemet hade styrts för hårt. Buggar är helt enkelt en naturlig del av utvecklingen.

– Vi har lyckats att hålla oss till den ursprungliga planen, men nu handlar det om att säkerställa att alla detaljer i lösningen fungerar, både genom att hitta och rätta buggar samt att säkerställa att det också funkar utifrån alla kunders perspektiv. Ju djupare vi kommer desto mer specifikare och fler blir utmaningarna, säger Henrik Ålund.

Dessutom handlar det ju om att VIOL 3 är en tjänsteplattform i ständig tillväxt. Det innebär att det hela tiden dyker upp tillkommande behov som måste tas med i utvecklingen.

– Utöver det så sitter ju våra kunder på olika IT-landskap och system. Vi ska få det att fungera för alla samtidigt som vi måste sätta gränserna och få det att fungera internt. Det är en utmaning att få till allt detta under lång tid, säger Per Johansson.

7 000 testfall

När du läser den här texten så har verifieringsperioden dragit i gång, en period som ska pågå under hela 2024. Under den kommer elva identifierade branschföretag som representerar hela branschen att testa ett 180-tal olika affärsflöden från start till mål. Allt för att se att processer och flöden fungerar som de ska.

– Under den här tiden kommer vi att ha tät kontakt med företagen så att vi snabbt upptäcker om det uppstår några problem och så att vi snabbt kan lösa dem. Målet är att komma igenom alla verifieringsstegen, säger Henrik Ålund.

Det innebär att Biometria kommer att kvalitetssäkra VIOL 3 genom mer än 7 000 testfall som ska spegla kundernas flöden. Allt för att se till att det inte finns eller uppkommer några stoppande buggar. För den sakens skull sätter man dessutom upp en ny och mer omfattande supportprocess.

Välinvesterad tid

– För oss handlar det om kontinuerlig utvärdering fram till december 2024 då vi ska ha ett körbart system och ett godkännande för hela lösningen, säger Per Johansson, som trots att det var olyckligt att drabbas av en försening är nöjd med hur de har lyckats ta sig an uppgiften.

– Sättet som vi har fått hantera avvikelsen på har varit mycket bra. Det var tålmodigt av styrgruppen och styrelsen att låta oss felsöka systematiskt och inte behöva gena. Det har varit välinvesterad tid, fortsätter han. Henrik Ålund flikar in:

– På någon nivå var det givet att VIOL 3 fortfarande hade brister eftersom det hela tiden tillkommer nya synpunkter och behov. Men det viktiga var att vi fick göra ett ordentligt jobb. Vi tog oss an det metodiskt och det har tagit oss till ett mycket bättre ställe. Vi har en betydligt tydligare målsättning nu och hela planperspektivet sitter bättre. Man skulle kunna säga att förut hade vi större rubriker och mindre innehåll. Utifrån vad som hände tvingades vi bli mer detaljerade.

23 Jan 23 Nyheter VIOL 3