Viktig information om Avskogningsförordningen i VIOL

Från 30 december i år måste all skogsråvara som avverkas i, importeras till eller exporteras från Sverige vara anmäld till EU i form av en ”förklaring om tillbörlig aktsamhet”. 

Syftet är att kunna spåra all skogsråvara tillbaka till avverkningstrakten och därmed kunna förhindra avskogning och förlust av biologisk mångfald. VIOL-systemet kommer att erbjuda visst stöd medan du som kund själv måste säkerställa att du kan utföra anmälan till EU.

Nedan finns viktig information om vad detta innebär för dig som kund och som du bör ta del av.

Mer information om Biometria och avskogningsförordningen  

Kontakt

Oskar Cederlöf, affärsutvecklare, Biometria
E-post: oskar.cederlof@biometria.se, 070-375 40 35

20/8, kl 13.00 Webbinarium - hur Biometria och VIOL kommer att stödja Avskogningsförordningen

20/8, kl 13.00 Webbinarium - hur Biometria och VIOL kommer att stödja Avskogningsförordningen

Biometria bjuder in till ett webbinarium den 20 augusti kl 13.00 – 15.00 där vi berättar om hur Biometria och VIOL kommer att stödja Avskogningsförordningen och där det finns möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig senast den 16/8

04 Jun 04 Nyheter