Om vår support

Kundservice är en avdelning på Biometria som arbetar med att erbjuda support och utbildningar till dig som kund. Vi ger stöd och hjälp i de IT-tjänster Biometria erbjuder inom alla tjänsteområden: Mätning, redovisning, drivning och transport.

Vår support finns tillgänglig alla vardagar via telefon 010-228 59 00, mellan kl 08-00 – 12.00.

Akuta ärenden

Behöver du anmäla ett akut ärende som t ex en driftstörning, ringer du till vårt supportnummer och blir kopplad till vår ärendemottagning. Den är bemannad dygnet runt och kan ta emot och registrera ditt ärende, samt kontakta vår beredskap vid akuta driftstörningar.

Du slipper långa kötider

Om det är många som ringer, kopplas ditt samtal till vår ärendemottagning. Ett ärende skapas av mottagande handläggare och vi tar därefter kontakt med dig. På detta sätt undviker du långa kötider.

Mindre brådskande ärenden

Om ditt ärende ej är brådskande går det utmärkt att skicka e-post till oss.
support@biometria.se