Denna rapport visar skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter från 2016 till och med 2020.

Målet med statistiken är att den skall ge en aktuell bild av den svenska skogsindustrins virkesförbrukning inom olika delbranscher. Användare av statistiken är såväl enskilda företag som skogsnäringens organisationer och myndigheter. Statistiken nyttjas som grund för prognoser och beslut i frågor som rör tillgång och förbrukning av virkesråvara.

Läs virkesförbrukningsstatistiken här