Väx hos oss blir Biometria utbildning

Behovet av att kunna erbjuda fler utbildningar ökar, bland annat som ett stöd inför övergången till VIOL 3 och i början av mars går vi över till en ny utbildningsplattform, samtidigt som vi uppdaterar våra befintliga e-utbildningar. Med den nya plattformen får vi ännu bättre möjlighet att erbjuda moderna utbildningar till våra kunder.

  • Användarvänlig plattform med hög flexibilitet
  • Deltagaren väljer själv var och när de vill genomföra utbildningen
  • Målgruppsanpassade utbildningar
  • Möjlighet att repetera utbildningar

Utbildningarna kan också fungera som stöd vid nyanställningar och byte av roller inom våra kundföretag.