Sållning

Vår tjänst för sållning ger dig förutsättningarna för att producera en bättre cellulosaflis och därigenom få bättre betalt för det som produceras. 

Cellulosaflis som produceras är en viktig biprodukt och det är viktigt att ha koll på hur produktionen av denna går till. Ett sönderdelat material som cellulosaflis är fördelat i olika fraktionsklasser och denna fördelning påverkar värdet. Därför är det av största vikt att man vid produktion av cellulosaflis har kontroll på att man får den fraktionsfördelning man önskar. Av den anledningen har många skaffat egna såll, men ger de korrekt svar? 

Tjänsten vänder sig till företag med flisproduktion som vill ha uppföljning på den producerade cellulosaflisen alternativt få sitt såll kalibrerat och rengjort löpande.

Vi kartlägger dina behov och anpassar tjänsten därefter. De flisprov som ska kontrolleras skickas till oss för sållning på vårt kontrollsåll i Falun.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via vår support.