Via din smartphone, läsplatta eller PC kan du produktionsrapportera med Rapp

Rapp är en webb-baserad lösning anpassad för smartphones och läsplattor. Vid rapportering via Rapp skickas inga filer utan användaren rapporterar volym på virkesorderns rader

Produktionsrapportering kan sändas in med hjälp av Rapp

För att ansluta en uppdragsgivare till Rapp krävs att behörighetsansvarig hos uppdragsgivaren beställer Rapp via webbformuläret som du hittar under Kontakt och Support/E-tjänster. Uppdragsgivaren utser kontaktpersoner som får behörighet att godkänna maskinförare som vill rapportera på uppdragsgivarens virkesorder. När kontaktpersonerna är registrerade av Biometrias support kan kontaktpersonerna börja godkänna maskinförare via administrationsgränssnittet för Rapp; RappAdmin. Allt sker via olika webbsidor och adresserna till dessa erhålls i samband med ansökan.