Fjärrmätning

Med hjälp av fjärrmätning effektiviseras virkesmätningen genom kortare väntetider, möjlighet till ökade öppettider och branschens lastbilsflotta kan användas mer optimalt.

Tidigare skedde inmätning av lasterna genom en manuell hantering ute på plats för mottagande/inmätning av virket, idag sker denna mätprocess i datormiljö på ett kontor där inleveranserna besiktas i realtid men mäts i efterhand.

Så här fungerar fjärrmätning

Travmätning i bilder bygger på att kameror tar bilder på virkestravarna som ligger på lastbilen. När timmerbilen anländer, parkerar föraren på angiven plats för bildtagning. Traven fotograferas och chauffören utför mottagningskontroll genom att registrera uppgifterna om affären och transporten. När fotograferingen är klar, granskas bilderna av en virkesmätare som finns på någon av Biometrias fjärrmätningscentraler. Godkänns bilderna kan bilen lossas direkt. En virkesmätare kan alltså på distans övervaka många olika mätplatser och även små, obemannade mätplatser kan på så sätt ha öppet dygnet runt. Därmed kan företagens logistik och transportapparat utnyttjas mer effektivt. Efter att bilen lämnat mätplatsen bestäms volymen genom mätning i bilderna.

För chaufförer

Är du en chaufför som utför mottagningskontroll, hittar du handledningar under Chaufförsinstruktioner. Instruktioner finns också på mätplatser med fjärrmätning.

Beskrivning av Biometrias egna fjärrmätningsriggar