Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Kvalitetssäkrad tillredning

Skördarförarnas bedömningar i skogen är mycket viktiga för att virke ska styras till rätt sortiment. För att detta ska fungera bra, krävs det kompetens i form av utbildning och uppföljning på utfört arbete. Ett system har därför utvecklats av skogsföretagen tillsammans med Skogforsk. Detta är ett bra komplement till kvalitetssäkring av skördarnas längd och diametermätning.

Tjänsten riktar sig till skogsbolag och maskinlag som vill ha en mer omfattande uppföljning på virket som avverkas och som därmed kan öka utnyttjandet av virkets värde.

Vi tar tillsammans med dig fram en lösning som passar dig – antigen som en separat tjänst eller som ett komplement till tjänsten Kvalitetssäkring skördare.