Kontroll och revision

Biometria ska enligt sina stadgar utföra kontroll av sin mätningsverksamhet. Genom kontrollmätning, kvalitetssäkring av skördare och övrig uppföljning ska vi arbeta för en enhetlig tolkning och tillämpning av de instruktioner som finns.

Kontroll och uppföljning av mätning utförs av våra kvalitetsledare och kvalitetstekniker som har stor erfarenhet samt grundliga kunskaper i det regelverk som gäller för virkesmätning.