Beställ Arkiv

  1. Fylls i av beställande kund
  2. Behörigheter
  3. Personer som skall ha angiven behörighet med tillhörande användarid
  4. Kontaktperson tekniska frågor
  5. Teknisk specifikation (kommunikationssätt med Biometria)

Fylls i av beställande kund

Typ av beställning *