Vägval och transportavstånd

Med tjänsten Krönt Vägval får du det effektivaste vägvalet genom att ange en start och slutpunkt som oftast är från ett avlägg i skogen till en industri. Det levererade vägvalet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets egenskaper. Krönt vägval använder SNVDB (Skoglig nationell vägdatabas) för att beräkna transportavstånd och vägval. I SNVDB har NVDB kompletterats med vissa uppgifter som är specifika för skogsbruket. SNVDB förvaltas av Biometria.

I samband med mätbeordring kan denna tjänst användas för att erhålla ett transportavstånd för respektive sortimentsrad/mottagningsplats, under förutsättning att virkesordern innehåller koordinatsuppgifter för aktuellt virkesavlägg.

De mätningar som redovisas mot en virkesorder som innehåller ett Krönt Vägval beräknat avstånd mellan virkesavlägg och mottagningsplats kommer att ges detta transportavstånd som underlag för transportlikvid.

Anmäla avvikande transportavstånd

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt finns möjlighet att rapportera avvikelsen. Avvikelsen rapporteras enklast direkt i Krönt Vägval karta – en webbaserad karttjänst som finns hos Biometria.