Redovisning av råvaruaffären

Vår virkes- och energiredovisning bygger på att vi är opartiska. Båda parterna i affären får samma redovisning och kan köpa och sälja råvara utan att vara delaktig i råvarans fysiska förflyttning. Med Biometrias affärsstöd kan du administrera och följa upp dina affärer i ett system, du behöver alltså inget eget system. Detta gäller dock ej för fakturering eller liknande. Biometria ansvarar också för att upprätthålla branschens regelverk, bland annat genom att tillhandahålla standarder som gäller för hela branschen.