VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Redovisning av transportaffären

Tjänsten transportredovisning tillhandahåller funktionalitet för att hantera avtalsinformation, prislistor och transportprisgrundande parametrar. VIOL beräknar transportprisgrundande kvantitet samt värde efter, mellan parterna, uppsatta parametrar. Det är möjligt att endast beräkna den transportprisgrundande kvantiteten och sedan beräkna värde i egna system.

Om det finns uppsatta kontrakt mellan parterna finns också möjligheten att registrera Transportsedlar för att behandla uppkomna transportrelaterade kostnader som inte hanteras i samband med leveranser av råvara. Resultatet av beräknad kvantitet och värde finns omedelbart tillgängligt till samtliga parter som ingår i affärsledskedjan. Antingen via elektroniska dokument eller via uppföljningsverktyget TIS. Kvantiteten är densamma men värdet varierar per affär enligt transportaffärens prisvillkor. Förutom löpande uppföljning och analys får du tillgång till ett fast fakturaunderlag, Transportlista, som sammanställs efter önskad tidsintervall. Transportlistan kan du som kund hämta själv i Arkiv, där den sparas i sju år, men den är också möjlig att få på papper via post.

Stöd för transportbeordring