Mätningstjänster

Vi erbjuder både mätningstjänster och mätplatssystem. Mätningstjänster innebär att vi utför opartisk virkesmätning av skogsråvara vid industri, sågverk, massabruk och värmeverk. Virkesmätningen har under åren utvecklats och idag mäter vi även på distans genom bildmätning där våra virkesmätare utför Fjärrmätning.