PRINS

Med Biometrias tjänst PRINS följer du upp skördarnas produktion genom att få tillgång till skördade, skotade och industrimätta volymer, stockinformation och övermålsredovisning.

Via ett antal rapporter tar du del av information och gör jämförelser - ett effektivt underlag för avstämning, utvärdering och uppföljning.

Du får statusläge i produktionen, ser rapporterade avvikelser och eventuella avverkningsskador.

  • Omedelbar återkoppling av entreprenörens eller avverkningsföretagets arbete genom analys av skördarens produktion.
  • Jämför skördade volymer med inmätta volymer (totalt eller per längd och diameterklass).
  • Kontrollera aptering mot beställning - bland annat analys av övermål och orsaker för vrak och nedklassat.
  • Öka leveranssäkerheten
  • Minska kapitalbindningen