VIOL

VIOL är Biometrias branschgemensamma system för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas. 

I VIOL finns olika funktioner som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen, bland annat informationssystemet Vis, virkesorder, transportredovisning och prisräkning. 

VIOL underlättar din vardag: 

  • Korrekt information ger underlag för uppföljning och planering
  • Tillgängligt oberoende av var i landet du finns
  • Gemensam informationsstandard
  • Systematiserad redovisning
  • Opartisk, säker och sekretessomgärdad hantering av information och lagring av data
  • Möjlighet till integration med ditt eget affärs- och uppföljningssystem.