VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

VIOL

VIOL är Biometrias branschgemensamma system för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas. 

I VIOL finns olika funktioner som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen, bland annat informationssystemet Vis, virkesorder, transportredovisning och prisräkning. 

VIOL underlättar din vardag: 

  • Korrekt information ger underlag för uppföljning och planering
  • Tillgängligt oberoende av var i landet du finns
  • Gemensam informationsstandard
  • Systematiserad redovisning
  • Opartisk, säker och sekretessomgärdad hantering av information och lagring av data
  • Möjlighet till integration med ditt eget affärs- och uppföljningssystem.