Beställ fullmakt Arkiv

  1. Behörighet ges till följande användare
  2. Undertecknad fullmaktsgivare medger att Biometria ger användare behörighet enligt föregående sida

Behörighet ges till följande användare

För åtkomst i Arkiv

För åtkomst i Arkiv

För åtkomst i Arkiv