Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Anmäla avvikelse Krönt Vägval

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt, finns möjlighet att rapportera avvikelsen. Det kan du göra i formuläret nedan. 

Ingen fil är vald