Anmäla avvikelse Krönt Vägval

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt, finns möjlighet att rapportera avvikelsen. Det kan du göra i formuläret nedan. 

Ingen fil är vald