Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Kvalitetssäkring skördare

Kan du lita på skördarens mätresultat? Med Biometrias tjänst Kvalitetssäkring skördare får produktionsledaren ett kvitto på hur bra skördaren mäter längd och diameter.

  • Föraren utför regelbundet en manuell kontrollmätning på ett antal stammar som väljs ut slumpmässigt.
  • Stammarna rapporteras och jämförs med skördarens mätning av samma stammar.
  • Avvikelser som ligger utanför toleranser signalerar att åtgärder, t ex kalibrering av skördarens mätutrustning, är nödvändiga.