VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Nyhetsarkiv Priser

VIOL 3-tillägget

Den fortsatta utvecklingen och finansieringen av VIOL 3

Sedan beslutet om att utveckla VIOL 3 togs av styrelsen och projektet påbörjades 2013, har den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu molnbaserade och mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har därför den 5 februari enhälligt beslutat att ta in ytterligare finansiering av VIOL 3.

Finansieringen skall ske genom ett VIOL-tillägg och förskottsfakturering fr o m 1 mars 2020

Styrelsen har utifrån detta beslutat att finansieringen ska ske dels genom ett VIOL 3-tillägg med 70 % på IT-tjänsterna, och dels genom att de större företagen utöver detta även förskottsfaktureras för tjänster som ska utföras under 2021. Prishöjningen med 70 % tillämpas från 2020-03-01 och tills vidare.

Projektet säkras med ny projektledning och nya krav

Ledningen för Biometria har på styrelsens uppdrag noggrant sett över läget och organiserat en ny projektledning med nya krav på projektet. Målet är att vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. För att VIOL 3 ska kunna drivas med fortsatt styrka och i den nödvändiga takt som krävs för att målet ska nås, finns ett stort behov av ytterligare finansiering.

Vilka tjänster påverkas av höjningen?