Titt i trave

Att virket som avverkas hamnar i rätt sortiment är av största vikt. Virket kan apteras och sorteras fel. Vi hjälper dig att ta reda på hur mycket som hamnat i fel sortiment, både i skogen och vid industrin. Vi tittar bl a på hur stor andel timmer som finns i massaveden men också på andra sortimentsvandringar som andel massaved i bränsleveden.

Tjänsten vänder sig till skogsföretag eller enskilda entreprenörer som vill få kontroll på eventuell sortimentsvandring.

Hur går det till?

Du gör en beställning till oss gällande kontroll av ett avverkningslag eller en virkesorder. Därefter kontrolleras lasset vid en industri när det anländer och vi redovisar resultaten till dig. Finns det mycket felsorterat virke i leveransen, kan vi spara virket för att du ska få möjlighet att titta närmare på det. Vi kan också komma ut till en pågående avverkning och gå igenom ett skotarlass. Här kan avverkningslaget vara med från början.

Med återkommande kontroller, minskar andelen felsorterade kvantiteter samt att det också är en grund för fortsatta utbildningsinsatser av avverkningslagen.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via vår support.